Оцінка комунальної, приватної, та державної власності в Дніпрі

Українська універсальна біржа виповнить всі необхідні дії для проведення експертної оцінки нерухомості у Дніпрі. Продаж нерухомостізобовїязує кожного покупцяабовластникаробитиекспертнуоцінкуринковоївартостіоб’екта. Безьцього, нотаріус не матиме права на фіксацію факта передачінерухомості у владіння з одних рук до інших.

 Покупка державної нерухомості приваблює бізнесменів та фізичних осіб своєю малою вартістю. Коли приватні особи, при продажі або оренди свого майна користуються зовсім не ринковими цінами, а встановлюють їх як їм забажається. Тому непотрібни земельні ділянки або приміщення вигідніше купувати у держави. При цьому, державна нерухомість підтримує договір оренди на декілька років вперед. Протягом цього періоду, власник не має права піднімати вартість оренди. Коли приватні особи можуть зробити це у будь який час.

Які Документи потрібні власнику для замовлення експертної оцінки у Дніпрі

Власник нерухомості, будь це комунальне підприємство, господарство, або приватна особа – усі вони мають підготувати встановлений законом перелік документів:

  1. Довіреність на об’єкт, підготовленний його власником, аболицем, утримуючимоб’єкт на своєму балансі.
  2. Заява на оцінку нерухомості.
  3. Перелік Документів які підтверджують право на власність.
  4. Технічний паспорт, справа о інвентаризації та інші технічні документи.
  5. План ділянки або будівлі, яка цікавиться замовник.

Де можна замовити експертну оцінку у Дніпрі?

Українська Універсальна Біржа вже більше 20 років приймає участь у підтримки національного бюджету України. Біржа не тількирозгортує крупніші аукціони по продажі майна і нерухомості, а також надає можливість взяти в аренду державну нерухомість, транспорт, природні джерела та ресурси. Крім Цього, біржа надає послуги експертів на оцінку нерухомості для продажу.

Експертна Оцінка у столиці та регіонах має різницю в організації. Але результат завжди один. Експертна оцінка допоможе покупцю або орендатору здобути об’єкт по ринкової вартості, без залишкових переплат стороннім особам. Для замовленняекспертноїоцінки треба зареєструваися на сайті, або подзвонити по телефону, який вказаний на сторінці https://www.uub.com.ua/otsinochna-diyalnist/zamovyty-otsinku-neruhomosti-u-dnipri/.